WhatsApp
İnstagram

Good Food, Türkiye’nin ilk fonksiyonel gıda markasıdır. Fonksiyonel gıda sektörünün öncüsü olarak, sağlık için ek faideleri olan birçok fonksiyonel gıda üretmektedir.

İLETİŞİM

Politikalarımız

    ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Sağlıklı atıştırmalık ve fonksiyonel gıda ürünleri kapsamında üretim yapan GOOD FOOD FUNCTİONAL GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak;

 1. Kalite Yönetim Sistemi,
 2. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GFSI Onaylı Standartlar),
 • Bağlı ve uygulamakla yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleritakip edip uygulamak,
 • Müşteri beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyet sağlamak için çaba sarf etmek,
 • Kalite ve Gıda Güvenliği kültürünü benimsemek ve tüm süreçlere entegreetmek,
 • Risk bazlı düşünceyi teşvik ederek tüm çalışmalarda proaktif bir yaklaşımsergilemek,
 • Kaliteyi tüm süreçlere entegre ederek toplam kalitebakış açısını işletmenin her kademesine ulaşmasını sağlamak;
 • Gelişen teknoloji ve sektörel faaliyetleri takip ederek sektörel gelişmelereadapte olmak,
 • Ürün özgünlüğünü koruyarak kaliteyi en üst seviyeye çıkartmak,
 • Personel gelişimi ve farkındalığı için eğitim faaliyetlerigerçekleştirmek,
 • Beklentileri tedarikçilere kadar indirerek kaliteyi bütünsel bir kalite anlayışıiçinde ele almak,
 • Hedef ve gözden geçirme süreçleriyle gıda güvenliği ve kalite kültürünü sürekli iyileştirmeiçerisinde olmak.

Yukarıda belirtilen tüm hususlarda sürdürülebilir olmak şirketimizin genel politikasıdır.

    YABANCI MADDE POLİTİKASI

Cam, Sert Plastik ve Seramik Politikamız:

Bu politika dâhilinde üretim alanlarında ve depolama alanlarında hiçbir şekilde cam ve seramik şişe, bardak, vb kullanılmaz, giren ve çıkanlar kayıt altına alınır,

Cam kullanılması zorunlu yerlerde (ambalaj malzemesi hariç, lamba gibi) plastik koruyucular veya film ile kaplama yapılarak kullanım sağlanmakta ve günlük, haftalık, aylık kontroller ile takip edilerek kayıt edilir, 

İşletme içinde ve yakın alanlarda cam, sert plastik ve seramik malzemelerin kırılması sonucu ilgili talimata göre güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir, 

Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmakta, olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Metal ve Kesici Alet Politikamız:

   İşletmeye parçalı bıçak, falçata ve benzeri kırılabilir metal ekipman sokulmaz. Zorunlu hallerde tek parça bıçak, falçata vb. kullanılır ve sabitlenerek kontrolleri yapılır.

İşletmede iğne, raptiye, ataç gibi küçük metal parçalar kullanılmaz.

Bakım ve arızada kullanılan metal içerikli parçalar kontrollü kullanılır ve ortamda bırakılmaz.

Üretim sahasında bulunan metal parçalar üretim sorumlusuna teslim edilir, giriş ve çıkışlar kontrol edilir,

Tesiste metal dedektör mevcut olup tüm ürünler sevk edilmeden metal detektörden geçirilerek gönderildiğini ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Tahta Politikamız:

Üretimin doğası ve proses zorunluluğu gereği dışındaki tüm tahta ve ahşap materyallerinin üretim ve üretim ile ilgili bölümlerde kullanılmaması şirketimizin genel politikasıdır,

Bu politika dâhilinde üretim alanlarında hiçbir şekilde tahta kullanılmamakta ve zaruri olarak giren, çıkanlar kontrol edilmektedir.

Tahta kullanılması zorunlu yerlerde (ahşap paletlerle yükleme yapılması vb.) kontrollü ve dikkatli kullanımı sağlanmakta ve günlük kontroller ile takip edilmektedir.

İşletme içinde ve yakın alanlarda tahta ve ahşap malzemelerin kırılması sonucu ilgili talimata göre güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir.

Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmakta, olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Takı Politikamız:

İşletmemizde üretim alanlarında takı kullanmak yasaktır. Yüzük, kolye, küpe, bilezik, künye, saat, protez makyaj ürünleri vb. tüm metal süs eşyaları takı olarak değerlendirilir.

✓ Sa ğlık unsuru gereği lens, işitme cihazları vb ekipman ve malzemelerin kullanımı söz konusu ile onay dahilinde kontrollü olarak kullanılır.

Bu kural tüm çalışanlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için geçerlidir. Ziyaretçi ve tedarikçiler işletmeye girerken takılarını (saat dâhil) ofise takı kutusuna bırakmalıdır. Çıkarılamayan takı olması durumunda koruyucu malzeme (eldiven, maske) verilir.

Üretim sahasına giren kişilerin sağlıklarının korunması ve ürün güvenliği için bu kurala uyulması çok önemli olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Kalem Politikamız:

İşletmemizde sert plastikten yapılmış kalem veya düşebilecek parçası olan kalem kullanılmaz. Tek parçalı kırılmaz metal dedectable kalemler kullanılır. Tesise ziyarete gelen ziyaretçiler kalem kullanacaksa işletme tarafından bu nitelikte kalem verilir. Tesisimizde bu kurallara uyulduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

GDO Politikamız:

Ürünlerimizin üretiminde genetik yapısı değiştirilmiş organizma kullanılarak üretilmiş hammadde ve yardımcı malzeme kullanılmadığını,

  Bu konuda hammadde tedarikçimizden aldığımız genetik yapısı değiştirilmiş organizma içermediğine dair taahhütnameler mevcut,

  Olası bir şüphelenme durumunda gerekli üretici ve satıcılarla bağlantıya geçilerek bu şüpheleri ortadan kaldıracak kanıtlar istenmekte, olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Alerjen Politikamız:

İşletmemizde üretilen ürünlerin bilinen alerjenlere duyarlı kişiler tarafından rahatça tüketilebilmesi için tüm yasal gereklilikler doğrultusunda alt yapı ve personel davranışları olarak azami gayret göstereceğimizi taahhüt ederiz.